Färger

Kennel TrePés Gild


-uppfödning av dvärgschnauzer

- breeding mini schnauzerOm att avla mellan färger:


Dvärgschnauzern finns i fyra färger; Svart, Vitt, Peppar/Salt och Svart/Silver. Vardera färgen är en egen ras, men för att främja rasernas fortsatta sundhet är det tillåtet att avla mellan färgerna. Man kallar det att stamboken är öppen.


Fördelen är att man som uppfödare har fler avelshundar att välja på, vilket (om det utnyttjas) minskar inavel och ökar den genetiska diversiteten. Det i sin tur ökar hundarnas genetiska motstånd mot arvbara sjukdomar. Detta är i grova drag grunden för en genetiskt hållbar avel.


Det finns uppfödare som hävdar att avel mellan färgerna är förkastligt och ger sämre färger, men mina argument för att avla mellan färgerna är följande:


1: 

Mentalitet och sundhet går före färg. Jag utnyttjar hellre ett större urval och väljen den bäste hanhunden till mina tikar - än att jag begränsar mig till en viss färg och väljer en sämre hund.

2:

Det sätt på vilket färg nedärvs motsäger att färgen blir sämre på grund av avel mellan färgerna; Däremot ska man försöka att välja avelsdjur som bär på bra anlag för just den önskade färgen - och det är lite svårare om valparna får annan färg än föräldrarna, för att man inte lika enkelt kan förutspå färgkvaliteten genom fenotypen hos föräldrarna, hur de ser ut.


I våra planerade blandkullar finns det alltså en viss risk för att valparna inte får perfekt färg, men risken är inte större än om båda föräldrarna varit likafärgade - utan bara svårare att förutsäga.


Rasklubben Dvärgschnauzerringen tog i år ett förhastat beslut över telefon och utan majoritet - att inte valphänvisa kullar i SS/PS-kombination. Det baserades på FCI:s beslut om att avråda från kombinationen för att "skydda SS-anlagen". Mig veterligen finns ingen evidens för att kombinationen som sådan skadar färganlagen, utan jag kommer att fortsätta göra de kombinationer som är bäst avseende mentalitet, konstruktion m.m. Rasklubben bör istället satsa sina resurser på utbildning, information och att uttrycka behovet av att värna om färgerna som är recessiva, som SS och Vit. Det enda sättet att göra det är att långsiktigt sträva efter bra färger, men att fortsätta att blanda in nya gener så att man får ett stort genetiskt urval att avla vidare med. Snart kommer säkert rasklubben att inse detta hoppas jag, för rasens bästa.


Bra att känna till för övrigt är att färgen hos en 8-veckors valp ofta förändras med tiden. En mycket mörk peppar/saltvalp kan bli mycket ljusare efter bara några trimningar och en kolsvart valp kan bli gråare med åldern, som exempel. Denna förändring följer ofta föräldrarnas utveckling, men eftersom valpen ärver utseende och egenskaper från båda föräldrar är det  svårt att förutsäga exakt vad som händer när valpen utvecklas och blir vuxen.